tens

TENS

_

Elektroterapija je korištenje električne energije u svrhu lečenja. U medicini, pojam elektroterapija odnosi se na različite tretmane, uključujući upotrebu električnih uređaja kao što su moždani stimulatori korisni kod neuroloških bolesti.
Termin se takođe primenjuje za korištenje električne struje u svrhu ubrzanja zaceljivanja rana i ubrzavanje oporavka od povreda, te kao stimulacija mišićnog sistema u procesu rehabilitacije. Osim toga, pojam “elektroterapija” ili “elektromagnetska terapija” često se primjenjuje i u praksi korištenja alternativnih medicinskih uređaja i tretmana.
Transkutana nervna stimulacija (TENS) je uporaba električne struje proizvedene u uređaju u cilju stimulacije živaca za terapeutske svrhe. TENS po definiciji pokriva kompletnu paletu struja koje se koriste za pobuđivanje živaca, iako se često koristi s restriktivnijom namerom, odnosno da opiše vrstu impulsa proizvedenu od strane prijenosnih stimulatora koji se koriste za lečenje boli. Uređaj obično povezujemo sa telom pomoću dve ili više elektroda koje se postavljaju na kožu.

IMG_2228
IMG_2229
IMG_2230
IMG_2233
IMG_9468
IMG_9586
IMG_9615
IMG_9616