uv-terapija

Ultrazvučna terapija

_

Vibracije koje proizvodi ultrazvučna glava prenose se kroz tkivo pojačanim intenzitetom što stvara vibracije molekula u tkivu stvarajući mehanički efekat koji se prostire duboku u tkivo. Mehanički efekat već posle nekoliko minuta počinje da stvara lokalnu toplotu pa je ultrazvučna terapija čini posebno blagotvorna kod:

  • hroničnih bolnih stanja mišića,
  • mišićnog spazma,
  • ograničenja pokreta izazvanih skraćenjem mišića i/ili okolo zglobnih struktura

Terapeutski ultrazvuk koristi se na frekvencijama od 1 MHz ili 3MHz, u kontinuiranom ili impulsnom režimu u različitim ciklusima. Terapija ultrazvukom je klasifikovana kao mehaničko-termička terapija s obzirom na složeni efekat koji se dobija.

IMG_2238
IMG_2240