INFORMACIJE KOJE MORATE ZNATI PRE HIDZAMA TRETMANA

* Morate biti upućeni ko vam radi hidžamu. Ovu terapiju moraju raditi isključivo hidžama terapeuti koji su medicinski radnici koji su specijalizovani za ovu vrstu terapije.
* Hidžama se radi isključivo u ordinaciji, nikako nemojte ići po salonima za lepotu, salonima za masažu ili kućama.
* Oprema za hidžamu mora biti sterilna i JEDNOKRATNA. Ventuze moraju biti nove i bacaju se u medicinski otpad nakon terapije. Sterilizacija ventuza sterilizatorima na paru ili UV sterilizatorima nije adekvatna, jer se neki virusi ovim vidom sterilizacije ne mogu u potpunosti ukloniti. Jedini bezbedan nacin su jednokratne ventuze. Ne pristajte da radite terapiju na mestu gde nisu ispostovani ovi uslovi.
* Terapija se radi kod svakog pacijenta drugacije. Terapeut vam mora uzeti anamnezu pre početka terapije kako bi znao na koji način će raditi terapiju. Pogrešnim postavljanjem ventuza može doći do oštećenja nerava, diskova, limfnih puteva, rupture mišića, stvaranja tromba…

TERAPIJU RADITE ISKLJUČIVO NA PROVERENIM MESTIMA SA STRUČNIM OSOBLJEM