NAŠ TIM

Vladimir Krištofić – sportski fizioterapeut i cupping terapeut

Završio ORFI  školu za sportsku fizikalnu terapiju u Budimpešti. Takodje, kvalifikovani je holistički terapeut sa završenim obrazovanjem na institutu International institute of health and holistic therapies (IIHHT) u Newcastle- England.  Specijalizaciju završio u akademiji holistickih terapeuta u Omanu u gradu Muscat na čijoj je klinici za rehabilitaciju završio stažiranje.  Član je udruženja svetskih terapeuta  The International Institute for Complementary Therapists (IICT) . Sertifikovani je predavač za obuku o holističkoj i Hijama terapiji po odobrenju IICT Academy. Trenutno vodi program edukacije za različite terapije fizikalne i holističke medicine za ceo Balkan.

He works with physical and holistic therapy.
He has finished the ORFI School for Physical Therapy located in Budapest.  Also, he is a qualified holistic therapist with a degree in education at the International Institute of Health and Holistic Therapies (IIHHT) in Newcastle-England. He completed his specialization at the Academy of Holistic Therapists in Oman, Muscat, where he also completed his internship at the rehabilitation clinic. He is a member of The International Institute for Complementary Therapists (IICT). He is a certified lecturer in holistic and Hijama therapy, approved by IICT Academy.