kineziterapijske-vezbe

Kineziterapijske vežbe

_

Kineziterapijske vežbe su različite, a zavise od dela tela na koji su usmerene. Inače, su okrenute ka pokretljivosti tela i njegovog vraćanja u normalan položaj i rad.
Cilj im je smanjenje bolova, povećanje elastičnosti zglobnih struktura i razvijanje lokomotornog aparata.
Najbolji rezultat se dobije kada se rade sa fizikalnim terapeutom, jer on zna kako pravilno da ih primeni.