Vladimir Krištofić
bavi se fizikalnom i holistickom terapijom.

Završio ORFI  školu za fizikalnu terapiju u Budimpešti. Poseduje sertifikat Hidžame škole Sana Vitae po odobrenju Ministarstva Obrazovanja Kantona Sarajeva i Mostara. Takodje, kvalifikovani je holistički terapeut sa završenim obrazovanjem na institutu International institute of health and holistic therapies (IIHHT) u Newcastle- England.  Specijalizaciju završio u akademiji holistickih terapeuta u Omanu u gradu Muscat na čijoj je klinici za rehabilitaciju zavrsio stažiranje.  Član je udruženja svetskih terapeuta  The International Institute for Complementary Therapists (IICT) . Sertifikovani je predavač za obuku o holističkoj i Hijama terapiji po odobrenju IICT Academy.

He works with physical and holistic therapy.
He has finished the ORFI School for Physical Therapy located in Budapest. He has acquired the certificate of the Hijama School of Sana Vitae with the approval of the Ministry of Education of Canton Sarajevo and Mostar. Also, he is a qualified holistic therapist with a degree in education at the International Institute of Health and Holistic Therapies (IIHHT) in Newcastle-England. He completed his specialization at the Academy of Holistic Therapists in Oman, Muscat, where he also completed his internship at the rehabilitation clinic. He is a member of The International Institute for Complementary Therapists (IICT). He is a certified lecturer in holistic and Hijama therapy, approved by IICT Academy.